Able-ийн тухай
Манай “Эйбл Софт” ХХК вэбэд суурилсан, онлайн програмууд боловсруулах чиглэлд дагнан ажиллах зорилготой байгуулагдсан мэргэжлийн компани. Бид өөрсдийн гол бүтээгдэхүүн болох Able системээр дамжуулан бүх төрлийн байгууллагад зориулсан дотоод удирдлага, хяналтын тогтолцоог сайжруулах төрөл бүрийн технологи, шийдлүүдийг амьдралд нэвтрүүлэхээр ажилладаг.
2010 оны 11 сард
байгуулагдсан
Цэвэр онлайн Able
системийг дагнан
хөгжүүлдэг
18'000 ажилтан өдөр
тутмын ажилдаа Able-ийг
хэрэглэж байна
Хөгжүүлэгчдэд
зориулсан Able Web
platform бүтээнэ
WORKING
ONLINE
Хамт олон
Бусад
Ажилтнууд
Удирдах баг
Б.Даваадорж
Гүйцэтгэх захирал
davaadorj@able.mn
М.Болд
Мэдээллийн технологи
хариуцсан захирал
bold@able.mn
Ч.Эрдэнэбилэг
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
хариуцсан захирал
erdenebileg@able.mn
Г.Баасантөмөр
Төслийн менежер
baasantumur@able.mn