Able-ийг ашиглаж эхэлснээс хойш манай удирдлага,
зохион байгуулалт сайжирч, ажлаа тэмдэглэлийн дэвтэрт биш
програмдаа оруулдаг болсноор ажлын үр дүн дээшилсэн.
Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс
Гомдол, хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга
Б.Батаа
710+ байгууллагын
30.000 гаруй хэрэглэгч
Able системээр өөр хоорондоо холбогдон
өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа цахим хэлбэрээр
явуулж байна.
Able бол цагийн болон бүтээмжийн менежментийн
цогц нэгдэл. Able-ийн тусламжтайгаар бид түрүүлж алхдаг.
Бичил глобус групп, гүйцэтгэх захирал
Ж.Отгонсүх