Эхлэл
Шинэ бичиг төлөвлөлт
Бланк тохиргоо хэрхэн хийх вэ?

Бланк зургийг зөвхөн Албан бичиг програмын хөтлөн удирдагч буюу бичиг хэргийн ажилтан оруулж өгнө. Энгийн хэрэглэгч буюу бичиг боловсруулах ажилтан оруулсан бланкуудаас сонгон төлөвлөнө.

 1. Албан бичиг програм руу орно.
 2. Дэлгэцийн зүүн доод буланд харагдах Бусад тохиргооны Албан бланкууд-ыг сонгоно.
 3. Гарч ирэх цонхны Бланк нэмэх дээр дарна.
 4. Албан бичиг төлөвлөх бланк цонхны баруун хэсэгт харагдах А4,A5 сонгон хуудасны хэмжээ тохируулах
 5. Албан бичиг төлөвлөх бланк цонхны баруун хэсэгт харагдах Бланк зураг оруулах хэсэгт дарж бланкны зураг оруулна.
Хэрхэн албан бичиг төлөвлөх вэ?
Албан бичиг төлөвлөлтийг бүх төрлийн хэрэглэгч ашиглах боломжтой.
 1. Албан бичиг програм руу орно.
 2. Шинэ бичиг төлөвлөлт дээр дарна
 3. Жагсаалтны цонхны баруун дээд буланд харагдах бичиг төлөвлөх /+/ дээр дарна.
 4. Гарч ирэх Албан бичиг төлөвлөх цонхон тохирох утгуудыг сонгоно
 5. Мөн Хүлээн авах байгууллагын олон төрлөөр сонгон төлөвлөх боломжтой.
  • Цаасаар
  • Цахимаар
  • Салбар хэлтэс
  • Хэнд хандсан
 6. Ирсэн бичгийн хариу бол Холбоос гэсэн 2-р хуудас руу орж Хариу бичиг мөн (бүртгэгдсэн), Хариу бичиг мөн (бүртгэгдээгүй) гэсэн сонголтоос сонгоно.
 7. Эдгээр цонхнуудыг бүрэн бөглөсөн бол Төлөвлөх дарна.
Текстийг хэрхэн боловсруулах вэ?
 1. Шинэ үүссэн төлөвлөлт рүү орно.
 2. Гарч ирэх сонгогдсон бланк дээрээ бичгээ төлөвлөнө. /Зураг13/
 3. Төлөвлөсөн бичгээс анхаарах зүйлсийг зурж, тэмдэглэгээ хийж болно.
Боловсруулах шат дамжлагыг хэрхэн тохируулах вэ?
 1. Тухайн бичигт санал өгөх шаардлагатай ажилтныг Санал авах хэрэглэгч-д сонгон оруулна.(Саналыг цахим гарын үсгээр баталгаажуулна.)
 2. Тухайн бичгийг хянах шаардлагатай хүнийг Шилжүүлэх хэрэглэгч-д сонгон оруулна. (Шилжүүлгийг цахим гарын үсгээр баталгаажуулна.)
 3. Ямар нэгэн санал авах, хянуулах шаардлагагүй бол Батлуулах-ыг дарна.
 4. Удирдлага батлаад бичиг хэргийн ажилтан руу илгээнэ. (Баталгааг цахим гарын үсгээр баталгаажуулна.)
 5. Бичиг хэрэг төлөвлөлтөөс ирсэн бичгийг хүлээн авч дугаарлаад, бланк дээр хэвлэн гаргаж, даргаар гарын үсэг зуруулаад, явсан бичигт бүртгээд, харилцагч байгууллага руу илгээнэ.
 6. Хэрэглэгчийн зургийн доор байрлах даран засвар хийсэн түүхтэй танилцана.
Төлөвлөлтийг хэрхэн засварлах вэ?
 1. Тухайн бичиг дээр очин хулганы баруун товчийг даран Засварлах-ыг сонгоно.
 2. Гарч ирэх Засварлах цонх-ны мэдээллийг өөрчлөөд Төлөвлөх-ийг дарна.


 3. Жич: Шилжүүлсэн болон Батлагдсан хүсэлтийг засварлаж болохгүй.
Төлөвлөлтийг хэрхэн устгах вэ?
 1. Тухайн бичиг дээр очин хулганы баруун товчийг даран Устгах -ыг сонгоно.
 2. Гарч ирэх /Баталгаажуулах цонхны Тийм -ийг дарна.
Төлөвлөлтийг хэрхэн загвар болгон хадгалах вэ?
Батлагдсан төлөвлөлтийг Загвар болгон хадгалж болно.
 1. Батлагдсан бичиг рүү даран орно.
 2. Дэлгэцийн баруун доод хэсэгт харагдах Загвар үүсгэх дээр дарна.
 3. Хэрэглэгчийн хязгаарлалтыг тохируулан, загварын нэр, тайлбарыг бичээд Хадгалах дарна.
 4. Гарч ирэх Баталгаажуулах цонхны Тийм -ийг дарна.
Төлөвсөн бичгийн эхийг хэрхэн хэвлэх вэ?
 1. Төлөвлөсөн бичиг рүү орно.
 2. Дэлгэцийн баруун дээр харагдах Хэвлэх /зураг/ дарна.
 3. Print даран хэвлэнэ .
 4. PDF файл болгон хадгалж болно.
Чимэгэ-р бичгээ хэрхэн төлөвлөх вэ?
 1. Албан бичиг програм руу орно.
 2. Шинэ бичиг төлөвлөлт сонгоно.
 3. Гарч ирэх жагсаалтын цонхны баруун дээд хэсэгт харагдах + товчийг дарна.
 4. Албан бичиг төлөвлөх цонхонд холбогдох мэдээллүүдийг оруулаад Төлөвлөх дарна.
 5. Бичиг төлөвлөх бланк гарч ирнэ. Дэлгэцийн баруун дор харагдах Чимэгэ дээр дарна.
 6. Гарч ирэх Яриа бичих дээр дарна. Таны яриа 15сек бичигдэнэ. Бичигдсэн яриаг сонсож болно.
 7. Хөрвүүлэх дарахад таны яриа бичвэрт хөрвүүлэгдэнэ.
Криллийг кимогоор хэрхэн хөрвүүлэх вэ?
 1. Албан бичиг програм руу орно.
 2. Шинэ бичиг төлөвлөлт сонгоно.
 3. Гарч ирэх жагсаалтын цонхны баруун дээд хэсэгт харагдах + товчийг дарна.
 4. Албан бичиг төлөвлөх цонхонд холбогдох мэдээллүүдийг оруулаад Төлөвлөх дарна.
 5. Бичиг төлөвлөх бланк гарч ирнэ.
 6. Та бичиг төлөвлөсний дараа дэлгэцийн баруун дор харагдах Кимо дээр дарна.
 7. Таны бичиг төлөвлөлт дэлгэцийн баруун доод буланд Монгол бичигт хөрвүүлэн харагдана.
 8. Монгол бичигт хөрвүүлсэн цонхон дээр дарахад дэлгэцэн дээр Pop-up болон харагдана.
Дотоод бичиг хэрхэн төлөвлөх вэ?
Албан бичиг төлөвлөлтийг бүх төрлийн хэрэглэгч ашиглах боломжтой.
 1. Албан бичиг программ руу орно.
 2. Шинэ бичиг төлөвлөлт дээр дарна
 3. Жагсаалтны цонхны баруун дээд буланд харагдах бичиг төлөвлөх /+/ дээр дарна.
 4. Гарч ирэх Албан бичиг төлөвлөх цонхон тохирох утгуудыг сонгоно
 5. Мөн Хүлээн авах байгууллагын Салбар хэлтэс сонгон төлөвлөх боломжтой.
  • Цаасаар
  • Цахимаар
  • Салбар хэлтэс
  • Хэнд хандсан
 6. Эдгээр цонхнуудыг бүрэн бөглөсөн бол Төлөвлөх дарна.