Мэдээ
Хэрэглэгчид
2019/03/05
“Цахимаар бүтээлч ажиллах боломжийг хүн бүрт олгоно”
Эйблд нэгдсэн онцлох
байгууллагууд
2018 онд Эйблийг шинээр хэрэглэж эхэлсэн байгууллагууд

Өнгөрөгч онд Эйбл системд нэгдсэн хамгийн том байгууллага бол Улаанбаатар төмөр зам ХНН байсан билээ. Нийт 29 байгууллага Эйблийг шинээр нэвтрүүлсэн бөгөөд 17 нь хувийн хэвшил,
2 нь төрийн бус байгууллага, 10 нь төрийн байгууллага байв.