Мэдээ
Able Moments
2020/01/20
Able moments app хэрэглээнд нэвтэрлээ

Эйбл системийн албан бичиг программын ирсэн бичиг, өргөдөл гомдлын модулийг гар утаснаас удирдах зорилгоор энэхүү аппликейшнийг гаргасан билээ. Аппликейшн дээр бичигтэй танилцах, шилжүүлэх, сэтгэгдэл үлдээх үйлдүүд хийгдэнэ. Хугацаа дөхсөн, хугацаа хэтэрсэн бичгүүдийг ангилан харж болно.