Хэрэгжүүлсэн төслүүд
Захиалга програм 2017 он
Тус програм нь дотроо Хурлын өрөө болон байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглагддаг
автомашины захиалгыг хийж гүйцэтгэдэг болно.
Захиалагч: Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК
Дэлгэрэнгүй
PPE Control System 2017 он
Оюу Толгойн гүний уурхайд ажиллах уурхайчдын, хамгаалах багаж хэрэгслийн бүртгэл,
олголт болон RFID мэдрэгч төхөөрөмж бүхий зайнаас хянах систем.
Захиалагч: Оюу толгой ХХК
Дэлгэрэнгүй
Хүүхэд хамгааллын мэдээллийн нэгдсэн сан 2016 он
Улсын хэмжээний нийт хүүхдийн нас, хүйс болон халамж, асрамжинд байгаа хүүхдүүдийн бүртгэл мэдээллийг төвлөрүүлсэн програм.
Захиалагч: Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар
Удирдлага төлөвлөлтийн систем 2016 он
Нийт байгууллага дахь бараа материал, түүхий эдийн нөөц төлөвлөлт хийх, хянах батлах процесс болон гүйцэтгэл тайлангийн нэгдсэн систем
Захиалагч: Дулааны Гуравдугаар Цахилгаан Станц
Хангамж агуулах, нөөц төлөвлөлтийн систем 2016 он
RFID мэдрэгч төхөөрөмж бүхий хангамж агуулахын цогц систем
Энэ нь Эргэлтийн хөрөнгө, Үндсэн хөрөнгө, Захиалгын хуудас, Төлөвлөгөө, Орлого, Шаардах хуудас гэсэн дэд модулиудаас бүрдэх бараа материал, агуулахын нөөц төлөвлөлт, хяналтын нэгдсэн систем бөгөөд бараа материал агуулахууд руу орох, гарах урсгалыг RFID мэдрэгч төхөөрөмжөөр хянах боломжтой.
Захиалагч: Дулааны Гуравдугаар Цахилгаан Станц
Суурь технологи: RFID reader SDK, Web Nodejs, Php, MySql
Шагналын систем 2014 он
Ажилтнуудыг шагналд тодорхойлох, байгууллагууд дамжуулан хянан
шийдвэрлэх иж бүрэн процесс бүхий онлайн систем
Энэ нь төрийн, яамны, нийслэлийн болон салбарын шагнал горилогчдын бүртгэл хийж, тэдгээрийг Able системийн хэрэглэгч байгууллагууд хоорондоо шилжүүлэн хянаж шийдвэрлэх шат дамжлага бүхий нэгдсэн систем юм.
Захиалагч: Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Хууль зүй, Дотоод хэргийн яам,
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
Суурь технологи: Web, Php, MySql
Буцах
Захиалга програм 2017 он
Тус програм нь дотроо Хурлын өрөө болон байгууллагын дотоод хэрэгцээнд
ашиглагддаг автомашины захиалгыг хийж гүйцэтгэдэг болно.
Захиалагч: Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК
Суурь технологи:
Php, MySql, jQuery
Гүйцэтгэсэн хугацаа:
Эхэлсэн 2017/08/30
Дууссан 2017/09/10
Төслийн ахлагч
Г.Баасансүрэн
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
хариуцсан захирал
Багийн гишүүд
Б.Төвшинжаргал
Backend Ахлах
програмист
Д.Батболд
Backend програмист
Буцах
PPE Control System 2017 он
Оюу Толгойн гүний уурхайд ажиллах уурхайчдын, хамгаалах багаж хэрэгслийн бүртгэл,
олголт болон RFID мэдрэгч төхөөрөмж бүхий зайнаас хянах систем.
Захиалагч: Оюу толгой ХХК
Суурь технологи:
RFID reader SDK, Web
Nodejs, Php, MySql
Гүйцэтгэсэн хугацаа:
Эхэлсэн 2017/02/14
Дууссан 2017/04/28
Төслийн ахлагч
Г.Ганхуяг
Дэд захирал
М.Болд
Систем админ
Багийн гишүүд
Г.Амарцог
Frontend Ахлах
програмист
Д.Батболд
Backend програмист