Хэрэгжүүлсэн төслүүд
Хүүхэд хамгааллын мэдээллийн нэгдсэн сан 2016 он
Улсын хэмжээний нийт хүүхдийн нас, хүйс болон халамж, асрамжинд байгаа хүүхдүүдийн бүртгэл мэдээллийг төвлөрүүлсэн програм.
Захиалагч: Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар
Удирдлага төлөвлөлтийн систем 2016 он
Нийт байгууллага дахь бараа материал, түүхий эдийн нөөц төлөвлөлт хийх, хянах батлах процесс болон гүйцэтгэл тайлангийн нэгдсэн систем
Захиалагч: Гуравдугаар Цахилгаан Станц
Хангамж агуулах, нөөц төлөвлөлтийн систем 2016 он
RFID мэдрэгч төхөөрөмж бүхий хангамж агуулахын цогц систем
Энэ нь Эргэлтийн хөрөнгө, Үндсэн хөрөнгө, Захиалгын хуудас, Төлөвлөгөө, Орлого, Шаардах хуудас гэсэн дэд модулиудаас бүрдэх бараа материал, агуулахын нөөц төлөвлөлт, хяналтын нэгдсэн систем бөгөөд бараа материал агуулахууд руу орох, гарах урсгалыг RFID мэдрэгч төхөөрөмжөөр хянах боломжтой.
Захиалагч: Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх сүлжээ ХК
Суурь технологи: RFID reader SDK, Web Nodejs, Php, MySql
Шагналын систем 2014 он
Ажилтнуудыг шагналд тодорхойлох, байгууллагууд дамжуулан хянан
шийдвэрлэх иж бүрэн процесс бүхий онлайн систем
Энэ нь төрийн, яамны, нийслэлийн болон салбарын шагнал горилогчдын бүртгэл хийж, тэдгээрийг Able системийн хэрэглэгч байгууллагууд хоорондоо шилжүүлэн хянаж шийдвэрлэх шат дамжлага бүхий нэгдсэн систем юм.
Захиалагч: Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Хууль зүй, Дотоод хэргийн яам,
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
Суурь технологи: Web, Php, MySql
Flash Type 2007 он
10 хуруугаар хурдан бичиж сургах програм
Энэ нь гарын 10-н хуруугаар зөв, хурдан бичиж сурахад туслах зориулалттай сургалтын програм бөгөөд "Гарын дадлага", "Уншиж бичих" гэсэн үндсэн хоёр үетэй, латин болон крилл үсгийн сонголттой. Мөн товчнуудаа хамгийн хялбараас үе үеээр хүндрүүлж мэргэжлийн түвшинд хүртэл тохируулах гэх мэт олон төрлийн тохиргооны функцтай.
Суурь технологи: Macromedia Flash, Action script